Image description

Välkommen till

DeBe:s Jakt & Bygg

Kontakta oss  070 631 01 80

 

-Vi utför allt inom byggnation...

Renovering- fönster/dörrbyte, kök, badrum , golv, yttertak..

Om- och tillbyggnad- farstukvist, burspråk, altaner..

Nybyggnad- lösvirkeshus, blockhus, friggebodar..

"Inget jobb är för litet"

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Bastu byggd med material levererat från exactaLeverantörer:

Pågående arbete

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning